Waar bent u naar op zoek?

Foto van Caravan Stalling van Vliet Team van Vliet

Goedemorgen,

Waar kunnen we u mee helpen?

De meest gestelde vragen

Onze bedrijfssluiting zal ongetwijfeld veel vragen bij u als klant oproepen. Logisch want u vertrouwt vaak al jarenlang uw geliefde caravan, vouwwagen of camper toe aan onze zorgen. Daarom beantwoorden wij op deze wijze de meest gestelde vragen.

Ook willen wij hiermee voorkomen dat onze medewerkers, die het ook moeilijk hebben met de sluiting van ons bedrijf, bestormd worden met vragen.

Voor mij als klant?

Wij willen graag zo transparant als mogelijk zijn naar u, ook al nemen wij daar zelf een risico voor. Eind 2024 sluiten wij onze deuren.

Ons advies is om u in te schrijven bij 1 van de alternatieven die wij u per mail op vrijdag 1 december jl. hebben genoemd. Dan bent u alvast gegarandeerd voor een stallingsplaats! En wellicht komt er nog een nieuwe stalling op 20 minuten afstand van Wateringen, zodra wij daar meer over weten, hoort u van ons. Wij doen onze uiterste best voor u!

De alternatieve stallingslocaties zijn beiden weliswaar niet in het Westland maar zijn netjes, veilig, goede voorwaarden en openingstijden en in het bezit van alle vergunningen. U kunt hier rekenen op een plek waar uw caravan, vouwwagen of camper een goed onderdak heeft! Heeft u de mail niet ontvangen? Vraag deze dan alsnog aan bij ons via: vragen@caravanstallingvanvliet.nl.

Alle stallingen in Zuid Holland hebben wij gemaild en van een aantal antwoord gekregen dat ze nog plek hadden, maar dit ging meest om kleine aantallen. Ook hebben wij goed gekeken naar de voorwaarden en wat voor soort stalling het is. Wat ons betreft bieden wij u liever een alternatief dat ver weg is maar alles echt goed op orde is dan een stalling dichtbij waar wij zelf onze caravan liever niet achter zouden willen laten.

U kunt de stalling per mail opzeggen, daarbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden (per de 1ste van de maand). 

Juridisch en zakelijk gezien hadden wij de opzegging pas in oktober 2024 aan u bekend hoeven maken, zoals een aantal andere stallingen in het verleden ook gedaan hebben maar… zo zitten wij niet in elkaar. Voor u hebben wij onze algemene voorwaarden ten aanzien van tussentijdse opzegging van het jaarabonnement versoepeld. Waarbij het voorheen helemaal niet mogelijk was om stallingsgeld retour ontvangen, krijgt u nu vanaf 1 juli 2024 een deel van het stallingsgeld retour, waarbij een opzegtermijn van 3 kalendermaanden geldt. De opzegging gaat in per de 1ste van de daaropvolgende maand. 

Wij kunnen u niet tegemoet komen om meer stallingsgeld retour te ontvangen dan de 6 maanden. Wij trekken 1 lijn naar al onze klanten en maken géén uitzonderingen!

Voor de verduidelijking wat voorbeelden: 

  • U zegt de stalling per 22 maart 2024 op. De opzegging wordt dan verwerkt op 1 april 2024. Met een opzegtermijn van 3 maanden is de opzegging per 1 juli 2024. U ontvangt 6 maanden stallingsgeld retour.  
  • U zegt de stalling per 15 april 2024 op. De opzegging wordt dan verwerkt op 1 mei 2024. Met een opzegtermijn van 3 maanden is de opzegging per 1 augustus 2024. U ontvangt dan 5 maanden stallingsgeld retour.   
  • U zegt de stalling per 8 augustus 2024 op. De opzegging wordt dan verwerkt op 1 september 2024. Met een opzegtermijn van 3 maanden is de opzegging per 1 december 2024. U ontvangt dan 1 maand stallingsgeld retour.  

Ander voorbeeld:

  • Op 5 april 2024 zegt u alvast de stalling per mail op per 1 oktober 2024 (vanaf 01-10 kunt u bijvoorbeeld terecht bij een andere stalling). U heeft dan minimaal 3 maanden van tevoren de stalling opgezegd en de opzegging gaat dan dus ook per 1 oktober 2024 in. U ontvangt dan 3 maanden stallingsgeld retour voor de maanden oktober, november en december.

Natuurlijk zullen wij tot de laatste stallingsdag met de grootste zorg voor uw kostbare bezit blijven zorgen, zoals u gewend bent van ons. 

 

 

Onze droom was ooit: “alles onder 1 dak”. Die droom valt in duigen door de sluiting van de stalling. Hierdoor stoppen wij ook met het onderhoud voor caravans en vouwwagen per 1 december 2024 (het onderhoud voor campers zie kopje “en wat gebeurt er met het onderhoud voor campers bij Arjan”). 

Tot en met het najaar van 2024 proberen wij zoveel mogelijk door te gaan met het uitvoeren van het onderhoud en reparaties aan caravans, vouwwagens en campers. Nieuwe opdrachten worden ingepland op basis van de beschikbaarheid van personeel. 

Alle opdrachten die nu zijn opgegeven en zijn ingepland, voeren wij zorgvuldig uit zoals u altijd van ons gewend bent. 

Geen zorgen over het onderhoud van uw camper: Arjan gaat door met Zwinkels Auto & Techniek! U blijft dus van harte welkom voor het onderhoud, APK en reparaties van uw camper of auto (op dezelfde locatie). U als camperklant wordt hier nader over geïnformeerd. 

 

Waarom?

De steeds strenger wordende eisen die de brandweer stelt aan ons pand maken nieuwe aanpassingen noodzakelijk. Dit brengt opnieuw zeer hoge kosten met zich mee die wij, na recente investeringen in onze stalling, niet zelf kunnen dragen. Deze zouden wij moeten doorberekenen aan onze klanten.  

Om de investeringen financieel mogelijk te maken zijn prijsverhogingen nodig van minstens 35%. Een dergelijke prijsstijging voor de stalling van een caravan, vouwwagen of camper is niet haalbaar voor veel van onze trouwe klanten. Het doorvoeren van zo’n grote prijsstijging past niet bij onze wijze van bedrijfsvoering. Dat voelt bij ons niet goed als familiebedrijf. 

Daarnaast hebben wij uitgezocht of ons bedrijf “Van Vliet Caravans” in de huidige bedrijfsvoering verkoopbaar is. Dit is helaas niet het geval. Het rendement per m2 is te laag voor de investering die nodig is om het bedrijf voort te kunnen zetten. Ook een eventuele bedrijfsopvolger, bijvoorbeeld als wij met pensioen zouden gaan, zou hiermee worden geconfronteerd.  

Wij hebben de mogelijkheden onderzocht om elders in het Westland op een financieel verantwoorde wijze opnieuw te beginnen. Helaas geeft Gemeente Westland hier geen medewerking aan omdat het niet past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. 

Dan zijn er ook nog andere overwegingen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor het waardevolle bezit van onze klanten. Wij werken zorgvuldig en willen altijd de beste service bieden. Dat brengt, zeker in deze tijd, waarin ook klimaatveranderingen steeds meer aanpassingen vragen, veel onzekerheid en grote zorgen met zich mee.  

 

Kortom: op de korte en lange termijn blijkt alleen de grond waarop Van Vliet Caravans is gevestigd verkoopbaar. En nu zich een koper heeft aangediend, hebben wij het moeilijke besluit genomen om te stoppen met ons familiebedrijf. 

 

Tot het voorjaar 2023 is er geen haar op ons hoofd geweest die eraan dacht om het bedrijf echt te verkopen. Wij zijn altijd vol enthousiasme aan het werk. We zijn al eens eerder benaderd door geïnteresseerde kopers voor ons perceel, maar daar zijn wij toen niet serieus op in gegaan. 

Toen daarna de strenge eisen van de brandweer bekend waren, werd de situatie anders. Na een pittig gesprek met zowel de brandweer als de gemeente hebben we verschillende scenario’s onderzocht met een bedrijfsadviseur en onze accountant. Wat zou het kosten om aan de brandweereisen te voldoen? Kunnen en willen we verhuizen naar een andere locatie (zelfs buiten het Westland)? Of gaan we toch het bedrijf verkopen? Wij hebben alle opties onderzocht, en komen tot de conclusie dat de verkoop van ons perceel de enige haalbare optie is.  

Overigens: wij hadden waarschijnlijk over 15 jaar, als wij met pensioen zouden gaan, ook zonder de veel strengere brandweereisen, en bij een geslaagde poging om ons bedrijf rendabel voort te zetten, dezelfde overwegingen moeten maken. Ook voor een eventuele opvolger die ons bedrijf zou het financieel heel moeilijk worden om Van Vliet Caravans rendabel te houden. 

Vandaar dat we hebben besloten om de knoop nu door te hakken. 

Ons perceel is verkocht en wij zetten koers op een bedrijfssluiting per 31 december 2024.  

Wel zijn wij nog afhankelijk van de vergunning die de koper aanvraagt bij de gemeente Westland. Naar verwachting zal die vergunning uiterlijk in juni van 2024 definitief zijn. Mocht er vertraging optreden in het vergunningsproces, dan wordt het perceel wat later dan 31 december 2024 overgedragen. Het uitgangspunt blijft wel dat het bedrijf nog vóór 2025 haar deuren sluit. Daar zullen wij de komende tijd naartoe werken. 

Uiteraard houden wij jullie vanaf nu op de hoogte als er belangrijke ontwikkelingen zijn! 

In andere regio’s hebben de meeste stallingen te maken met een aanzienlijk lagere grondprijs. Bovendien zie je vaak dat in gemeenten buiten het Westland wel een stalling gedoogd wordt op agrarische grond, of dat er een tijdelijke bestemming mogelijk is voor stalling. Dat is in het Westland niet het geval. 

Wij begrijpen uw ongeloof.  We hebben inderdaad bijna 800 klanten op onze wachtlijst staan. En we verwachten dat de stalling zelfs met een forse prijsverhoging van 35% voorlopig gevuld zal blijven. Maar om ons bedrijf rendabel te houden zullen wij onze stallingsprijzen in de toekomst nog verder moeten verhogen, waardoor wij niet meer kunnen concurreren met andere stallinghouders. 

Daarnaast spelen ook de opvolging, de klimaatveranderingen, de brand in mei bij de stalling in Bleiswijk en dat ons bedrijf zelf niet verkoopbaar is, een hele grote rol (zie de vraag “waarom hebben wij dit besluit genomen”).  

Ja, het rendement is altijd laag geweest. Maar wij wisten daar door aanpassingen in het bedrijf en de goodwill van de bank, goed mee om te gaan.  

Om een voorbeeld te geven: de grondprijs in het Westland ligt hoog. Die hoge grondprijs was de reden waarom wij in 2007 een stalling een extra etage hebben gebouwd. Daarmee werd het rendement per m2 verhoogd. Ook hebben wij vorig jaar zonnepanelen op ons dak geplaatst, wat ons, zeker met de hoge energieprijzen wat meer ruimte heeft gegeven.  

Wij hebben altijd geloofd in ons concept “alles onder 1 dak”, en dachten daarmee ons bedrijf voldoende rendabel en toekomstbestendig te kunnen maken. Met veel trouwe, enthousiaste klanten hebben we de laatste jaren inderdaad een gezonder rendement kunnen behalen. Maar alsnog is voortzetting van ons bedrijf “Van Vliet Caravans” tot ons grote verdriet niet realistisch. 

 

Wij voldoen aan alle eisen die de verzekering stelt. En in 2007 heeft de brandweer na de bouw van onze stalling ons pand volledig goedgekeurd. De afgelopen 16 jaar zijn de brandweereisen echter zoveel strenger geworden, dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn aan onze stalling.  

Wij vinden het erg dat door de veiligheidseisen het voortbestaan van ons bedrijf in het geding komt, maar wij begrijpen het heel goed. Na de grote brand in de caravanstalling in Bleiswijk hebben wij letterlijk slapeloze nachten gehad. Onze stalling is nog eens 4x zo groot dan die in Bleiswijk en wij zitten dichtbij andere bedrijven en de dorpskern van Wateringen.  

Onze verwachting is dat het in de toekomst alleen maar moeilijker wordt om aan de steeds zwaardere eisen van brandweer en gemeente te blijven voldoen. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Onze beslissing is dan ook mede gebaseerd op het feit dat wij niet bij iedere controle voor onaangename verassingen willen komen te staan. 

De brand heeft ons enorm aangegrepen en baarde ons grote zorgen. Wij willen immers dit soort risico’s voor zijn maar zulke risico’s zijn er helaas altijd, hoe goed je het ook geregeld hebt.   

Overige

Ons team voelt voor ons als een soort familie, we zijn al zolang een hechte, vaste club. Onze medewerkers zijn er altijd voor ons geweest. Zonder hen was Van Vliet Caravans nooit zo’n mooi bedrijf geworden. Nadat wij vorige week de bedrijfssluiting aan ons team kenbaar hebben gemaakt, werd het gevoel “we doen het met z’n allen” alleen nog maar meer versterkt. We zijn erg trots op ons team hoe ze op dit bericht hebben gereageerd. Ze willen ons het liefst tot de laatste dag blijven steunen. 

Uiteraard krijgen de medewerkers alle ruimte om een goede baan te vinden. Wij geven hen een oprecht positieve referentie mee. Gelukkig is de arbeidsmarkt op dit moment gunstig, dus verwachten (en hopen) wij dat onze toppers snel een nieuwe baan hebben gevonden. Maar wij gaan hen zeker missen! 

Van Vliet is van oudsher een familiebedrijf met gevoel. Daarom is ook de mening van onze ouders, die ooit het bedrijf oprichtten, belangrijk voor ons. Toen wij overwogen om ons bedrijf te sluiten, hebben wij eerst hun mening gevraagd voordat we verdere stappen gingen ondernemen. Het was duidelijk: onze ouders staan voor 100% achter ons moeilijke besluit. Zij zouden in hun situatie hetzelfde gedaan hebben: 

In 1980 zijn wij ons mooie bedrijf gestart met alleen een stalling. Daar hebben onze zoon Tom en dochter Brenda een geweldig bedrijf van gemaakt, met veel diensten en gemakken voor de klanten waar wij enorm trots op zijn.  

De sluiting van het bedrijf gaat ons, net als bij Tom en Brenda erg aan ons hart. Wij vinden het fijn dat wij nog mee kunnen helpen en mee kunnen denken over de wijze waarop Van Vliet Caravans het beste afgebouwd kan worden. Zoals het gezegde luidt: “Je kunt het beste stoppen op je hoogtepunt”. Dat doen Tom en Brenda nu, en daar houden wij ons aan vast!

Het camperverhuur Holland Campers blijft ook dezelfde service bieden als u van hen gewend bent.

Sterker nog Holland Campers heeft voor 2024 weer een zestal nieuwe campers binnengekregen. Zij organiseren in het voorjaar van 2024 weer campertrainingen voor mensen die wat meer ontspannen aan een campertrip willen beginnen.

Daarnaast organiseren we drie campertrips

  • Een midweekse campertrip in NL (nog enkele plaatsen beschikbaar)
  • 4 weekse campertrip naar Toscane in april (volgeboekt)
  • 5,5 weekse campertrip naar Andalusië eind september (nog enkel plaatsen beschikbaar)

Elke zaterdagmorgen staat de koffie bij ze klaar om campers te bekijken of een praatje te komen maken.

Heeft u nog onbeantwoorde vragen dan kunt u een belverzoek aanvragen via: vragen@caravanstallingvanvliet.nl. Binnen een aantal werkdagen zullen wij dan contact met u opnemen.

Wij willen voorkomen dat onze medewerkers, die het ook moeilijk hebben met de sluiting van ons bedrijf, bestormd worden met vragen.

 

Een persoonlijk woord 

Door de steun van onze ouders en de wetenschap dat wij alle opties grondig hebben onderzocht, staan wij voor 100% achter ons besluit. Maar het voelt écht heel dubbel. Het kost ons enorm veel moeite om ons mooie bedrijf los te moeten laten. Afscheid nemen van ons team en onze klanten doet ons pijn.  

Tot de laatste dag zullen wij met liefde blijven zorgen voor ieders waardevolle bezit, en blijven wij ons team waarderen zoals wij altijd hebben gedaan. 

Wat wij, Tom en Brenda, na de sluiting willen gaan doen? Daar zijn wij nu niet mee bezig. Vaak verkoop je je bedrijf omdat je graag wat anders wil gaan doen, dat is bij ons niet het geval. Wij hebben altijd (en nog steeds) met veel plezier ons bedrijf gerund.  

Momenteel zijn wij druk met ons dagelijkse werk, en het op een juiste wijze afbouwen van ons bedrijf. Op dit moment stoppen wij al onze energie in het hele proces van sluiting, en goed zorgen voor ons team en onze klanten.  

“Als er een deur dicht gaat, gaat er een andere deur open.” Dat gezegde geldt voor alles en iedereen. Daar houden wij ons aan vast! 

Liefs, 

Tom en Brenda 

Heeft u vragen of geen mail ontvangen over onze bedrijfssluiting? Mail naar: vragen@caravanstallingvanvliet.nl